Zoneterapi – Københavns Universitet

Zoneterapi

Zoneterapi er den mest udbredte form for alternativ behandling herhjemme, hvor 1 ud af 5 har benyttet behandlingsmetoden. Den mest almindelige type zoneterapi foregår ved trykstimulering af punkter på fødderne. Udgangspunktet for behandlinger er ideen om at foden kan inddeles i zoner der reflekterer kroppens øvrige dele. Under zoneterapien trykstimuleres punkter på fødderne, idet man på den måde mener at kunne påvirke andre dele af kroppen eller fremme helbred generelt. Zoneterapi har været praktiseret i årtusinder, men den moderne form er vestliggjort af Eunice Ingham i 1930'erne.

Zoneterapi er udvalgt som behandlingsform til undersøgelse, fordi det er den i Danmark mest udbredte form for alternativ behandling. Inden for det senest undersøgte år (2003), var der 7,6 % af alle danskere, der benyttede zoneterapi, og 22,7 % af alle danskere har prøvet det (SIF & ViFAB, 2006). Zoneterapi er en af de få behandlingsformer, hvor der i Danmark har været udført forskning (Eriksen, 2002). Der har været igangsat forskning, som har undersøgt effekten af zoneterapi på flere forskellige lidelser, for eksempel et projekt omkring "Hovedpine og zoneterapeutisk behandling" (Launsø, 1995), samt projektet "Zoneterapiens effekt på skrigeture hos spædbørn" (Roed, 2001). Sidstnævnte projekt var det første projekt, hvor der blev benyttet traditionelle lægevidenskabelige undersøgelsesmetoder (prospektiv enkeltblindet randomiseret undersøgelse). Projektet målte zoneterapiens virkning i forhold til den traditionelle lægebehandling. Forsøgsdesignet inddelte forsøgspersonerne i tre grupper: ikke målrettet zoneterapi, målrettet zoneterapi og en kontrolgruppe, der fik traditionel lægebehandling. Brugen af placebo blev i projektet diskuteret meget. At give uvirksom zoneterapi anses at være umuligt, da man ved tryk på fødderne vil påvirke kroppen i gunstig retning, hvilket projektets resultat også indikerer. Det gælder for zoneterapi, at det i praksis er et lettilgængeligt tilbud for alle danskere, idet der eksisterer en veludbygget forenings- og uddannelsesstruktur. Såfremt vi kan dokumentere, at zoneterapi har effekt, vil det derfor være let at drage behandlingsmæssige konsekvenser i praksis.

Vores forskning har fokus på zoneterapi i følgende undersøgelser: