Livmoderhalskræft og behandling med meditation eller zoneterapi – Københavns Universitet

Livmoderhalskræft og behandling med meditation eller zoneterapi

Projektet har til formål, at undersøge om forstadier til livmoderhalskræft kan forsvinde, eller om man kan reducere den videre kræftudvikling, ved at benytte zoneterapi eller mindfulness meditation. Desuden undersøges det, om de nævnte behandlingsformer har en effekt på livskvaliteten hos de kvinder der får konstateret forstadier til livmoderhalskræft. I alt 75 forsøgsdeltagerne udvælges via den landsdækkende screening for livmoderhalskræft og kontaktes via de praktiserende læger i hovedstadsområdet. Ved lodtrækning placeres de til behandling med hhv meditation, zoneterapi eller ingen behandling. Forsøgspersonerne vil modtage et antal behandlinger gennem 6 måneder. Resultaterne vil blive analyseret ud fra deres besvarelser af gennemprøvede spørgeskemaer til måling af kvindernes psykosociale tilstand, og der vil blive taget vævsprøver der kan påvise celleforandringernes udvikling, samt blodprøver til måling af stress.

Projektet forventes igangsat efteråret 2006.