Brystkræft og behandling med akupunktur og zoneterapi – Københavns Universitet

Brystkræft og behandling med akupunktur eller zoneterapi

Kan akupunktur eller zoneterapi nedsætte intensiteten af kvalme og opkastninger? Forsøgspersonerne er brystkræftpatienter som behandles med kemoterapi og bivirkningsmedicin efter den onkologiske afdelings (cancer-afdeling) sædvanlige procedurer. Ved lodtrækning bestemmes det om patienterne skal have zoneterapi, akupunktur eller ingen alternativ behandling, og sidstnævnte gruppe udgør en kontrolgruppe. Målet er at undersøge om et antal akupunktur- eller zoneterapibehandlinger, givet i perioderne mellem de kemoterapeutiske behandlinger, kan mindske intensiteten af kvalme og opkastninger. Ligeledes undersøges, om de to alternative behandlingsformer kan forbedre den enkelte kvindes psykologiske og fysiske velbefindende, samt hendes evne til at mestre sygdommen og ændre sundhedsadfærd.

99 kvinder inkluderes i undersøgelsen: 33 i akupunktur-, 33 i zoneterapi- og 33 i kontrolgruppen. Akupunkturgruppen modtager i perioden før hver omgang kemoterapi stimulation af akupunkturpunkterne P6  og ST36 alene eller i kombination med andre punkter. Zoneterapigruppen modtager behandling før hver omgang kemoterapi og patienterne stimuleres på de punkter, som antages at kunne nedsætte kvalme og opkastning. Resultaterne vil blive analyseret ud fra forsøgspersonernes besvarelser af forskellige anerkendte og specifikke spørgeskemaer til at måle psykologisk og fysisk velbefindende, sundhedsadfærd, angst, depression, vrede, træthed, energi, mestring af sygdommen, opkast og kvalme intensitet, samt sundhedsøkonomiske forhold.

Projektet forventes igangsat efteråret 2006.