Brystkræft og mindfulness meditation – Københavns Universitet

Brystkræft og mindfulness meditation

Formålet er at gennemføre en undersøgelse blandt kvinder der er diagnosticeret med brystkræft. Undersøgelsen skal belyse effekten af "mindfuness baseret stress reduktion" i forhold til depression, angst, livskvalitet, sundhedsadfærd og psykologisk velbefindende.

Undersøgelsen udføres under ledelse af :
Christoffer Johansen, Afdeling for psykosocial kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Peter Elsass, Center for humanistisk sundhedsforskning, Psykologisk Institut
Antonia Sumbundu, Center for Kognitiv Terapi, Sct Hans Hospital

Status pr 31.12.2008:

Projektet "MICA - forskning i Mindfulness til kvinder med brystcancer" er et samarbejde mellem på den ene side forskere i ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Afdeling for Psykosocial Kræftforskning hhv. Københavns Universitet og på den anden side kliniske psykologer med særlig ekspertise indenfor Mindfulness. I første halvår inkluderede projektet kvinder opereret for brystkræft på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital. Siden september 2008 har projektet desuden inkluderet patienter opereret på Brystkirurgisk Klinik på Ringsted Sygehus. Projektet omfatter dels en stor kvantitativ, prospektiv, randomiseret interventionsundersøgelse som belyser effekten af deltagelse i 8 ugers kursus i Mindfulness baseret stressreduktion (MBSR), målt på forekomsten af depression og angst, ændringer i sundhedsadfærd og livskvalitet. Projektet omfatter desuden en kvalitativ undersøgelse af udbyttet kursusdeltagelsen, belyst ved den enkeltes forhold til den personlige udvikling som finder sted i løbet af behandlingen, og undersøgt ved selvpræsentation før og efter interventionen. I efteråret 2008 er projektet, efter godkendelse fra Videnskabs Etisk Komite, udvidet med et biologisk projekt. Det biologiske projekt vil sammenligne indholdet af signalstoffer hos cases hhv. kontrolpatienter ved at indsamle spytprøver fra i alt 60 MICA patienter. Prøverne vil blive kemisk analyseret og sammenhænge mellem spyttets sammensætning og deltagernes oplevelse af stress vil blive undersøgt. Kvinder opereret for brystkræft i stadium I+II+III på en af de to hospitalsafdelinger kan indgå i projektet optil 18 måneder efter operation. Foreløbig er 475 patienter inviteret. Af disse har 260 taget stilling vedr. deltagelse og ind til videre er deltager 40 % af de inviterede. På nuværende tidspunkt har 95 patienter fået tildelt kursus og 92 er i kontrolgruppen. Målet for MICA projektet er at inkludere i mindst 132 patienter i interventionsgruppen og tilsvarende antal i kontrolgruppen. og det er vores forventning at dette mål nås i eftersommeren 2009.