Mindfulness meditation – Københavns Universitet

Mindfulness meditation

Mindfulness meditation er en meditationsteknik uden religiøs tilknytning. Meditationsformen er udviklet af amerikaneren Jon Kabat-Zinn omkring 1980. "Mindfulness" betegner en tilstand hvor en person er bevidst om sine tanker i nuet, uden at bedømme eller vurdere disse. Meditationsformen benyttes i Danmark ofte i stressreducerende behandling.

Meditation er udvalgt som behandlingsform til undersøgelse, fordi det er blevet en meget udbredt strategi for personers egen varetagelse af og forbedringsforsøg for deres somatiske og mentale tilstand. Nogle vil måske opfatte meditation som en generelt forebyggende og livskvalitetsoptimerende aktivitet, snarere end som en behandlingsform. Men meditation ligger her på linje med motion, hvor der i disse år foregår forsøg med motion på recept. Forskning i effekten af meditation som alternativ behandling anbefales med høj prioritet af NCCAM, fordi forskningen kan finde sted uden for mange forstyrrelser fra behandler-klient-interaktionen. Hertil kommer at et meget stort antal undersøgelser af meditation tyder på, at den ofte kan have tydelige både psykologiske og fysiologiske virkninger, og derfor må antages at have et terapeutisk potentiale (Richardson et al., 1997; Walker et al., 1999; Cunningham et al., 2000, Jacobsen, 2002, Ekker, 2004). Det må antages, at et betydeligt antal danskere har kendskab til meditation. En af de hyppige teknikker, Transcendental Meditation (TM), er blevet formidlet til ca. 40.000 danskere (Den Store Danske Encyklopædi, 2004), men da der findes mange andre former må det samlede antal brugere skønnes at komme væsentligt højere op. En i Norge udviklet helt verdslig og naturvidenskabeligt begrundet meditationsform, Acem, har været benyttet af 55.000 skandinaver (acem, Danmark). Der er derfor tale om et stort antal brugere og meditation påberåbes så mange helbredsmæssigt gavnlige virkninger, at en nærmere udforskning forekommer velbegrundet.

Vores forskning har fokus på mindfulness meditation i følgende undersøgelser: