Forskningsmiljøet – Københavns Universitet

Forskningsmiljøet 

KUFAB er et forskningsmiljø under ledelse af professor dr. phil. Bo Jacobsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Det er første gang på universitetsniveau, at virkningen af alternativ behandling undersøges. Den konkrete forskning udføres dels på universitetet, og dels på andre institutioner med nær tilknytning til de udførte behandlinger.

Miljøet integrerer forskere fra sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora og rummer tillige enkelte forskere fra andre institutioner. Forskerne arbejder sammen med en lang række alternative behandlere, dels de behandlere, hvis arbejde er genstand for forskningen, dels erfarne behandlere der fungere som specialister inden for hver af de tre behandlingsformer, og inddrages i tilrettelæggelsen af forskningen.

Forskergruppen, som består af læger, psykologer, sociologer, en økonom, samt forskere fra idræt, filosofi og folkesundhedsvidenskab, fik bevilliget 4,8 millioner kr. til forskning i perioden 2006-08. Midlerne kom fra det statslige ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling), der udvalgte forskergruppen fra Københavns Universitet efter konkurrence med 25 andre forskergrupper. Senere er tilgået over 5 mio. kr. fra andre fonde- f eks har Kræftens Bekæmpelse støttet med 1,5 mio. kr.- så der samlet er godt 10 mio. kr.

Forskningsmiljøet deler sekretariat med Center for forskning i Eksistens og Samfund, på Sociologisk Institut, Københavns Universitet.