Akupunktur – Københavns Universitet

Akupunktur

Akupunktur (fra latin acus, "nål") er en teknik hvor man indsætter og manipulerer nåle i "akupunkturpunkter" på kroppen for at stimulere cirkulation, og på den måde fremme kroppens helbred og velbefindende. Metoden er bredt anerkendt indenfor både alternativ og konventionel behandlingsform : Udover at blive benyttet som behandlingsform hos alternative behandlere, benyttes akupunktur af mere end 1000 læger i Danmark. Det diskuteres hvorvidt der findes tilstrækkeligt med lægevidenskabelige beviser for akupunkturs positive effekt på eksempelvis hovedpine, lændesmerter og kvalme, og behandlingsformen er et forskningsområde der stadig savner uddybning og anerkendelse.

Akupunktur er udvalgt som behandlingsform til undersøgelse, fordi den er meget benyttet, og fordi den i en vis udstrækning er på vej ind i den etablerede lægeverden, selv om den stadig har sit helt eget teorigrundlag. Inden for det senest undersøgte år (2003) benyttede 5,1 procent af danskerne akupunktur, og 11,6 % har prøvet det (SIF & ViFAB, 2006). Det er tilsyneladende den alternative behandlingsform, som har størst bevågenhed og udøves af flest fagfolk inden for det etablerede sundhedssystem. Alligevel er den foreliggende dokumentation for virkningen af akupunktur begrænset. Der er gennemført adskillige effektstudier af akupunktur, men et gennemgående tema i de gennemførte meta-analyser på området er, at studierne er af utilfredsstillende videnskabelig kvalitet, og at der er behov for mere og bedre forskning (Furlan, 2005; Casimiro, 2002; He, 2004; Melchart, 2001; Smith, 2004; Green et al., 2002). Det er imidlertid veldokumenteret at akupunktur er ligeså effektiv som konventionel medicinsk behandling (og mere effektiv end placebo) i forhold til at forebygge kvalme og opkast hos voksne efter operation (Lee, 1999). Desuden er der begyndende, men dog begrænset dokumentation for at akupunktur kan lindre på en række smertetilstande (Melchart, 1999; Ezzo, 2000; Ernst, 2002). Der findes i dag en pænt antal veluddannede akupunktører i Danmark. Såfremt vi kan dokumentere effekt, vil det derfor være let at drage behandlingsmæssige konsekvenser i praksis.

Vores forskning har fokus på akupunktur i følgende undersøgelser: