Forskningsgruppe vedrørende Alternativ Behandling – Københavns Universitet

KUFAB-grafik

KUFAB er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø.

Miljøet integrerer forskere fra sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora og rummer desuden forskere fra andre institutioner.

Forskerne arbejder sammen med de alternative behandlere, hvis arbejde er genstand for forskningen.

Der forskes kvalitativt - i form af dybdegående interview-undersøgelser med behandlede og behandlere. Der forskes kvantitativt - i form af undersøgelser hvor behandlings-formens målbare effekt på helbredet dokumenteres. Desuden udføres der teoretiske studier.