Gigtpatienters oplevelse af at modtage alternativ behandling – Københavns Universitet

Gigtpatienters oplevelse af at modtage alternativ behandling

Projektet har til formål at klargøre væsentlige punkter af gigtpatienters oplevelse af at modtage alternativ behandling. Materialet til dette består i gennemførelse af 15 kvalitative interview, der bearbejdes og sammenskrives i en selvstændig, international artikel.

Interviewpersonerne er gigtpatienter, der for tiden modtager alternativ behandling i en eller anden form. Alternativ behandling defineres i dette projekt som behandling, hvori der indgår en eller flere behandlinger, der foretages af en uddannet behandler - dvs at kosttilskud og kostændringer, der iværksættes uden en formelt aftalt kontakt med en behandler ikke medregnes i denne sammenhæng.

Der er utallige gigtformer med forskellige forløb, men de fleste interviewpersoner lider af en af de tre "store" gigtsygdomme: Ledegigt, slidgigt og fibromyalgi.

Interviewpersonerne har forskellig erfaringsbaggrund: Nogle har prøvet mange ting og over en lang årrække, mens andre er i gang med deres første afprøvning af en alternativ behandling og atter andre er midt i mellem. Alder og køn er fordelt som i hele gruppen af gigtpatienter.

Kvalitative interview er åbne samtaler, hvor interviewpersonens oplevelsesverden er i fokus. Der arbejdes dog med en "interviewguide" der sikrer, at intervieweren kommer rundt om alle de emneområder, der er af interesse. Interviewene vil - udover nogle få baggrundsoplysninger - som hovedindhold dreje sig om oplevelser og tanker ved at modtage alternativ behandling.

Projektet blev udført i foråret 2007. Resultaterne fra undersøgelsen er publiceret i artiklen:

"Rheumatic Disease and Complementary-Alternative Treatments: A Qualitative Study of Patient's Experiences" i Journal of Clinical Rheumatology, October 2008, Volume 14, Issue 5.